Sự hài lòng của khách hàng
là mục tiêu chất lượng của chúng tôi

English Vietnames
Tuyển nhân viên mở tờ khai hải quan
Hiện nay chúng tôi cần tuyển nhân viên mở tờ khai hải quan làm việc tại Khu công nghiệp Yên Bình - Phổ Yên – Thái Nguyên và Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh.