Sự hài lòng của khách hàng
là mục tiêu chất lượng của chúng tôi

English Vietnames

Tư vấn các qui định của Pháp luật Việt Nam

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và là đối tác cung cấp dịch vụ hải quan cho Tập đoàn Samsung tại Việt Nam, Chúng tôi có đội ngũ nhân sự am hiểu về Luật Hải quan cũng như các Luật liên quan của Việt Nam và sự hỗ trợ chặt chẽ của Hải quan Việt Nam và các Bộ chuyên ngành.
Chúng tôi có thể tư vấn cho quý khách giải pháp tổng thể các quy định của Pháp luật Việt Nam liên quan tới hoạt đồng đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam để quý khách hiểu rõ và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình vừa đảm bảo hiệu quả vừa đúng quy định của Pháp luật.
 

Hãy bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện

 
Chúng tôi ở đây và sẵn sàng giúp bạn đạt được nhu cầu kinh doanh của mình. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay