Sự hài lòng của khách hàng
là mục tiêu chất lượng của chúng tôi

English Vietnames

Thủ tục hải quan phục vụ triển lãm của Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Thủ tục hải quan phục vụ triển lãm Thủ tục hải quan phục vụ triển lãm Thủ tục hải quan phục vụ triển lãm Thủ tục hải quan phục vụ triển lãm

-    Tên dự án: Triển lãm hàng tiêu dùng của Doanh nghiệp Hàn quốc tại Việt Nam 
-    Số lượng và Khối lượng: 1.549 sản phẩm
-    Phạm vi công việc: Tạm nhập tái xuất hàng hóa phục vụ triển lãm
-    Lộ trình: Thủ tục hải quan, xin giấy phép liên quan và miễn kiểm tra chất lượng. 

Hãy bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện

 
Chúng tôi ở đây và sẵn sàng giúp bạn đạt được nhu cầu kinh doanh của mình. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay
Dự án khác