Sự hài lòng của khách hàng
là mục tiêu chất lượng của chúng tôi

English Vietnames

Thủ tục hải quan hàng thanh lý của Samsung cho Doanh nghiệp Trung Quốc

Thủ tục hải quan hàng thanh lý Thủ tục hải quan hàng thanh lý Thủ tục hải quan hàng thanh lý Thủ tục hải quan hàng thanh lý

-    Tên dự án: Thủ tục hải quan hàng thanh lý của Samsung cho Doanh nghiệp Trung Quốc
-    Số lượng và Khối lượng: 253 container 40’
-    Phạm vi công việc: Vận chuyển hàng hóa từ Samsung về kho để chia chọn, đóng hàng vào container sau đó vận chuyển nội địa và quốc tế bằng tàu biển để giao cho khách hàng tại Trung Quốc
-    Lộ trình: Giao hàng từ kho Samsung đến cảng Trung Quốc
 

Hãy bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện

 
Chúng tôi ở đây và sẵn sàng giúp bạn đạt được nhu cầu kinh doanh của mình. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay
Dự án khác