Sự hài lòng của khách hàng
là mục tiêu chất lượng của chúng tôi

English Vietnames

Thông điệp của ban lãnh đạo

Tầm nhìn: 
BSC phấn đấu trở thành đối tác chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ Logistics tổng thể và các dịch vụ liên quan với chất lượng tốt nhất cho các khách hàng tại Việt Nam và trên Thế giới đặc biệt cung cấp dịch vụ khai báo Hải quan ngày càng hoàn thiện hơn theo yêu cầu của các Công ty thuộc Tập đoàn SAMSUNG như: Công ty Samsung Electronics Việt Nam, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và Samsung Display Việt Nam.
Mong muốn: 
•    Đối với khách hàng: Là đối tác tin cậy cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chính xác, kịp thời và làm khách hàng hài lòng.
•    Đối với cán bộ, nhân viên: Mang lại cho CB-CNV điều kiện phát triển tài năng tốt nhất và đảm bảo cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất, phong phú về mặt tinh thần.
•    Đối với xã hội: Tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích cộng đồng và hướng tới đóng góp vì sự phát triển bền vững.

Giá trị cốt lõi:
•    Chuyên nghiệp: Tự tin, nhiệt huyết, thành thạo nghiệp vụ 
•    Chính xác:    Cẩn trọng, chuẩn mực, kịp thời
•    Tin cậy: Trung thực, tận tâm, thân thiện
•    Trách nhiệm: Công tâm, tôn trọng lợi ích khách hàng và uy tín của Công ty.
•    Hiệu quả: Nhanh chóng, sáng tạo, tối ưu hóa nguồn lực

Văn hóa Doanh nghiệp:
Văn hóa doanh nghiệp là sức mạnh tinh thần, chất keo gắn kết các thành viên của BSC cùng đồng tâm, hiệp lực và vững vàng tiến bước.
Văn hóa BSC được xây dựng trên văn hóa lãnh đạo, văn hóa làm việc, văn hóa ứng xử và được duy trì, đúc kết, phát triển theo thời gian; Là sự giao thoa, đơm hoa kết trái giữa những trải nghiệm dày dặn của các cán bộ lãnh đạo và tinh thần nhiệt huyết, ý chí quyết tâm của đội ngũ nhân viên trẻ tuổi.

Hãy bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện

 
Chúng tôi ở đây và sẵn sàng giúp bạn đạt được nhu cầu kinh doanh của mình. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay