Sự hài lòng của khách hàng
là mục tiêu chất lượng của chúng tôi

English Vietnames

Giới thiệu chung

Tập thể công ty Blue Star

1. Tên công ty
 - Tên công ty bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÔI SAO XANH
 - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BLUE STAR SERVICES AND TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 - Tên công ty viết tắt: BSC
2. Địa chỉ: Đường YP6, Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
3. Ngành nghề kinh doanh
 -  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 -  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm cho thuê kho bãi và kinh doanh bất động sản)
 -  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
 -  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải giao nhận hàng hóa:
  + Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn
  + Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
  + Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.
 - Bốc xếp hàng hóa (trừ loại nhà nước cấm)

Hãy bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện

 
Chúng tôi ở đây và sẵn sàng giúp bạn đạt được nhu cầu kinh doanh của mình. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay