About Company

Vietnamese name: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÔI SAO XANH. English name: BLUE STAR SERVICE AND TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED. Company’s name for short: BSC

Main partners