Sự hài lòng của khách hàng
là mục tiêu chất lượng của chúng tôi

English Vietnames

DANH MỤC HÀNG HÓA NHÓM 2 - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ GTVT đã ban hành thông tư số 12/2022/TT-BGTVT thay thế cho thông tư 41/2018/TT-BGTVT, quy định danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2). Theo đó một số sản phẩm xe máy chuyên dùng như xe nâng, máy xúc, máy ủi... không còn nằm trong phụ lục I (Yêu cầu kiểm tra chuyên ngành trước thông quan).

Thông tư 12/2022/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Hãy bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện

 
Chúng tôi ở đây và sẵn sàng giúp bạn đạt được nhu cầu kinh doanh của mình. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay
Share
Thủ tục nhập khẩu máy tính cá nhân để bàn.

Thủ tục nhập khẩu máy tính cá nhân để bàn.

Thủ tục nhập khẩu máy tính cá nhân để bàn.
NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CNTT ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU ĐỂ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ GIA CÔNG CHO NƯỚC NGOÀI ĐỂ SỬ DỤNG Ở NƯỚC NGOÀI

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CNTT ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU ĐỂ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ GIA CÔNG CHO NƯỚC NGOÀI ĐỂ SỬ DỤNG Ở NƯỚC NGOÀI

Nhập khẩu hàng CNTT đã qua sử dụng để nghiên cứu khoa học & gia công sửa chữa cho nước ngoài để sử dụng tại nước ngoài.
CÁC TRƯỜNG HỢP CHO PHÉP NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU

CÁC TRƯỜNG HỢP CHO PHÉP NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU

Một số trường hợp được phép nhập khẩu thiết bị CNTT đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập.
Các nội dung cần thiết kế catalogue

Các nội dung cần thiết kế catalogue

Các nội dung cần trong một cuốn catalogue sẽ xoay quanh các phần chính của chúng