Sự hài lòng của khách hàng
là mục tiêu chất lượng của chúng tôi

English Vietnames

Đại lý thủ tục hải quan

Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, am hiểu pháp luật hải quan kết hợp với sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng và hải quan Việt Nam nên chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng giải pháp tổng thể về xuất nhập khẩu tại Việt Nam theo đúng qui định của pháp luật và tiết kiệm thời gian.
Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu cho khách hàng tại các khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam với chi phí dịch vụ cạnh tranh và đáp ứng kế hoạch của khách hàng.
Chúng tôi tự hào là đối tác cung cấp dịch vụ hải quan cho các công ty của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam như: Samsung Electronics Viet Nam Company, Samsung Electronics Viet Nam Thai Nguyen Company, Samsung Display Viet Nam Company.
Các dịch vụ hải quan và liên quan bao gồm:

  • Thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu nguyên vật liệu của Doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập,…
  • Tư vấn thuế nhập khẩu , VAT và các loại thuế, phí liên quan 
  • Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu, kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu theo qui định của các cơ quan chuyên ngành.
  • Tư vấn báo cáo quyết toán năm cho các Doanh nghiệp chế xuất, FDI và thanh khoản hợp đồng gia công.
  • Thủ tục hoàn thuế xuất khẩu nhập khẩu.  
  • Tư vấn thủ tục hải quan và thông quan tại các nước khác trên thế giới.

Hãy bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện

 
Chúng tôi ở đây và sẵn sàng giúp bạn đạt được nhu cầu kinh doanh của mình. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay