Chỉ thị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về nâng cao hiệu quả quản lý thu và chống thất thu thuế XNK

Ngày 23-2-2004, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Chỉ thị 01/TCHQ/CT/KTTT yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các công việc để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu và chống thất thu thuế XNK nhằm hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2004.

Theo đó, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch thu năm 2004 đã được Tổng cục giao, yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan địa phương thực hiện phân bổ chỉ tiêu pháp lệnh thu nộp ngân sách và giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh năm 2004 cho từng chi cục, đồng thời đề ra các biện pháp chỉ đạo, phối hợp quản lý thu thuế, chống thất thu ngân sách có hiệu quả.


Công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các công tác nghiệp vụ Hải quan, đảm bảo việc thu đúng, thu đủ thuế, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại. Về công tác giá tính thuế: năm 2004, toàn ngành tập trung thực hiện theo Hiệp định trị giá GATT, triển khai thực hiện hệ thống dữ liệu giá GTT22, tiến hành thu thập và khai thác thông tin dữ liệu giá theo quy chế. Tăng cường công tác kiểm tra giá tính thuế tại các địa phương; Về công tác thuế, thực hiện đúng chính sách, chế độ về thuế, nhất là cần tập trung xác định rõ ràng, rành mạch về thuế suất ở hai khâu: Văn bản hướng dẫn, kiến nghị sửa đổi biểu thuế và Áp mã chính xác theo mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu, khắc phục triệt để việc áp thuế suất không thống nhất cho một mặt hàng, xác định sai thuế suất đối với mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh và kịp thời ngăn chặn sai phạm dẫn đến thất thu có thể xảy ra tại các đơn vị hải quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Về công tác kiểm hóa, cần chú trọng đến việc quyết định tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa. Việc mô tả chủng loại hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai phải rõ ràng, cụ thể và chính xác để đảm bảo xác định đúng mã số, số lượng, xuất xứ của hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu. Đối với những mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu mới xuất hiện cần kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để tập hợp và chỉ đạo áp mã thống nhất trong toàn ngành.

Về công tác kiểm tra sau thông quan, cần tập trung kiểm tra về giá tính thuế theo khai báo của chủ hàng, đặc biệt chú trọng các mặt hàng trọng tâm, trọng điểm dễ gian lận về giá tính thuế. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra đối với các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu nhạy cảm như nhập khẩu linh kiện được hưởng chính sách nội địa hóa, nhận gia công, đầu tư, nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Về công tác chống buôn lậu, ngoài những giải pháp thông thường cần tập trung điều tra xác minh làm rõ những trường hợp nghi ngờ về giá tính thuế; tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với những mặt hàng nhập khẩu nhạy cảm, mặt hàng tr?ng tâm, trọng điểm.

Về công tác phân tích phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phải bảo đảm kết luận chính xác và trả lời đơn vị yêu cầu với thời gian ngắn nhất về mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi phân tích phân loại phục vụ đắc lực cho việc áp mã và thông quan hàng hóa được nhanh chóng.

Về công tác thu đòi nợ đọng thuế, thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp nộp thuế đúng thời hạn, tổ chức các tổ chuyên trách xử lý dứt điểm nợ xấu tồn đọng lâu nay đồng thời kiên quyết không để nợ xấu phát sinh mới. Đánh giá kỹ các nguyên nhân để nợ đọng, tập trung phân tích các nguyên nhân mang tính chủ quan của ngành để có những kiến nghị và giải pháp phù hợp, làm trong sạch thêm một bước tình hình nợ đọng thuế.

Hải quan địa phương phải nắm được tình hình hoạt động của các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn quản lý của đơn vị mình để phục vụ tốt cho công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan.

Chấn chỉnh công tác kế toán thuế, thực hiện các chế độ báo cáo theo đúng quy định. Yêu cầu các địa phương bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đảm nhiệm công việc.

Việc giải quyết khiếu nại phải thực hiện đúng các quy định về thẩm quyền, thời gian và các văn bản pháp lý. Tránh các trường hợp né tránh trách nhiệm, đùn đẩy việc giải quyết khiếu nại lên cơ quan Tổng cục Hải quan gây phiền hà, lãng phí thời gian cho doanh nghiệp.