Giới thiệu chung

1. Tên công ty

 - Tên công ty bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÔI SAO XANH

 - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BLUE STAR SERVICE AND TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED

 - Tên công ty viết tắt: BSC

2. Địa chỉ: Đường YP6, Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

3. Ngành nghề kinh doanh

 -  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

 -  Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm cho thuê kho bãi và kinh doanh bất động sản)

 -  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

 -  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải giao nhận hàng hóa:

  + Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn

  + Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

  + Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa.

 - Bốc xếp hàng hóa (trừ loại nhà nước cấm)

Profile Công ty

Profile Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Ngôi Sao Xanh

Danh sách khách hàng chính

Danh sách khách hàng chính mà Công ty đang cung cấp dịch vụ: - SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM - SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM THAI NGUYEN - SAMSUNG SDS GSCL VIETNAM - HANSOL ELECTRONICS VIETNAM - SAMSUNG ELEC-MECHANICS VIETNAM - SAMSUNG DISPLAY VIETNAM ….

Thông điệp của ban lãnh đạo

BSC phấn đấu trở thành đối tác chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ Logistics và các dịch vụ liên quan với chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng trong lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt cung cấp dịch vụ khai báo Hải quan cho các Công ty thuộc Tập đoàn SAMSUNG như: Công ty Samsung Electronics Việt Nam, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và Samsung Display Việt Nam.

Sơ đồ tổ chức công ty

Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Ngôi Sao Xanh

Đối tác chính