Bảng giá dịch vụ

Để biết thêm chi tiết về giá dịch vụ mà Công ty BSC cung cấp, đề nghị Quý khách hàng liên hệ theo Bộ phận dịch vụ khách hàng với chi tiết như sau:

- Tel: 0222.3699 258

- Mobile phone: 0988083803

- Email: thunm@bsstic.com

Tổng hợp bảng giá

Bảng giá dịch vụ

Để biết thêm chi tiết về giá dịch vụ mà Công ty BSC cung cấp, đề nghị Quý khách hàng liên hệ theo Bộ phận dịch vụ khách hàng với chi tiết như sau: - Tel: 0222.3699 258 - Mobile phone: 0988083803 - Email: thunm@bsstic.com