Giới Thiệu Công Ty

Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÔI SAO XANH. Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BLUES TAR SERVICE AND TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED Tên công ty viết tắt: BSC

Đối tác chính